OPŁATY 2017 r.

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ 2017 r.

 

 

- SKŁADKA CZŁONKOWSKA   - 6,00 zł/ od działki 

 

- OPŁATA NA RZECZ OGRODU 54 gr./ m2    (47 gr za 1m2 - składka na potrzeby ogrodu, 7 gr za 1m2 - opłata do okręgu)

 

 

OPŁATA ZA UBYTKI :

 

- ENERGIA  -  10 zł    (opłaty za pobór energii na częściach wspólnych: monitoring, brama wjazdowa, oświetlenie ogrodu, biuro)

 

- WODA 10  zł (ubytek wody podczas spuszczania z wodociągu, awarie przedlicznikowe - zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania)

 

 

 

W/G WSKAZAŃ LICZNIKA:

 

 

OPŁATA  ZA ENERGIĘ   -   62 gr. /  1 kWh

 

OPŁATA  ZA WODĘ    -  4,40 zł./   1 m 3   za 2016/2017 r.

 

 

ŚMIECI:

 

 

 - opłaty za śmieci - 40 zł                                   

 

 

DODATKOWE  GODZINY  NA  RZECZ  OGRODU LUB  EKWIWALENT:

 

  • WYRZUCANIE DO KONTENERA ŚMIECI  NIEKOMUNALNYCH ;

 

          6 h  lub ekwiwalent 60 ZŁ (6 h x 10 zł)

 

Zarząd ROD „Narwik”

 

 

UWAGA:

 

OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ DO  30 Czerwca  2017 r.

 

Po tym terminie zgodnie z § 43 Regulaminu ROD Zarząd wystosuje wezwanie do wpłaty należności wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie. Niewykonanie wezwania skutkować będzie sankcjami  przewidzianymi § 23 natomiast uporczywe uchylanie się od opłat skutkować będzie zastosowaniem § 36 Statutu PZD.

 

 

Przy regulowaniu należności na numer konta bankowego, należy telefonicznie skontaktować się ze

Skarbnikiem ROD „Narwik” tel. 664-572-414 w celu uzyskania wysokości opłat lub mailowo pod adresem: rodnarwik@wp.pl.  

 

W tytule wpłaty prosimy o wpisywanie:

- numer działki

- nazwisko i imię użytkownika 

- opłata za rok 2017

 

KONTO BANKOWE

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy „Narwik”

80-634 Gdańsk - Krakowiec ul. Zawiślańska

MILLENIUM BANK O/Gdańsk

nr 23 1160 2202 0000 0001 5279 9834  

 

 

 

UWAGA

 

Działkowcy którzy zalegają  z opłatami za zużycie  ENERGII ELEKTRYCZNEJ I WODY  proszeni są o uregulowanie opłat.

 

Brak wpłaty skutkuje otrzymaniem WEZWANIA DO ZAPŁATY, wraz z odłączeniem mediów, natomiast ponowne przyłączenie generować będzie dodatkowe opłaty.

 

 

 

(Opłaty należy regulować w przypadku gdy od ostatniej wpłaty zużyto przynajmniej 100kwh)

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )