OPŁATY 2018 r.

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ 2018 r.

 

- SKŁADKA CZŁONKOWSKA   - 6,00 zł/ od działki 

 

- OPŁATA NA RZECZ OGRODU  -  68 gr./ m2    (60 gr za 1m2 - składka na potrzeby ogrodu, 8 gr za 1m2 - opłata do okręgu)

 

 OPŁATA ZA UBYTKI:

 

- ENERGIA  -  5 zł    (opłaty za pobór energii na częściach wspólnych: monitoring, brama wjazdowa, oświetlenie ogrodu, biuro)

 

- WODA  -  5  zł (ubytek wody podczas spuszczania z wodociągu, awarie przedlicznikowe - zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania)

 

W/G WSKAZAŃ LICZNIKA:

 

 OPŁATA  ZA ENERGIĘ   -   62 gr. /  1 kWh

 

OPŁATA  ZA WODĘ    -  4,40 zł./   1 m 3   za 2016/2017 r.

  

ŚMIECI:

 

  - opłaty za śmieci - 35 zł                                    

  

OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ DO  30 Czerwca  2018 r.

 

Po tym terminie zgodnie z § 43 Regulaminu ROD Zarząd wystosuje wezwanie do wpłaty należności wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie. Niewykonanie wezwania skutkować będzie sankcjami  przewidzianymi § 23 natomiast uporczywe uchylanie się od opłat skutkować będzie zastosowaniem § 36 Statutu PZD.

 

 Przy regulowaniu należności na numer konta bankowego, należy telefonicznie skontaktować się ze

Skarbnikiem ROD „Narwik” tel. 664-572-414 w celu uzyskania wysokości opłat lub mailowo pod adresem: rodnarwik@wp.pl.  

 

W tytule wpłaty prosimy o wpisywanie:

- numer działki

- nazwisko i imię użytkownika 

- opłata za rok 2018

 

KONTO BANKOWE

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy „Narwik”

80-634 Gdańsk - Krakowiec ul. Zawiślańska

MILLENIUM BANK O/Gdańsk

nr 23 1160 2202 0000 0001 5279 9834  

  

(Opłaty należy regulować w przypadku, gdy od ostatniej wpłaty zużyto przynajmniej 100kwh)

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )