KOMPOST TO NAJLEPSZY NAWÓZ

 

 

Z Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ;

 

§ 105

1. Działka powinna być wyposażona w kompostownik.
2. Kompostownik oraz pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 metra od granic działki.
3. Członek PZD ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

 

Tak mówi Regulamin ROD, który nasi działkowcy zobowiązani są przestrzegać.  W praktyce z różnych przyczyn nie wszyscy pozakładali kompostowniki a odpady organiczne wyrzucają do kontenera przeznaczonego na śmieci komunalne.

 

Uchwała Walnego Zebrania Członków ROD "Narwik"  z dn. 14.04.2012 r.

 

Ustanawia dodatkowe 6 godzin prac społecznych lub zamiennie ekwiwalent 10,00 zł za każdą nieodpracowaną godzinę za wyrzucanie do śmieci odpadów organicznych , gruzu , materiałów pochodzących z budowy , wyposażenia , mebli . itp.

 

 

CZYM JEST KOMPOSTOWANIE

 

Kompostowanie jest najprostszą i najefektywniejszą metodą wytwarzania bardzo wartościowego podłoża organicznego. Kompost to bogate źródło materii organicznej i zarazem najtańszy materiał służący do użyźniania gleby. Ziemia dostarcza roślinom mineralnych składników odżywczych. Nie posiada jednak nieograniczonych zasobów tych skarbów. Ubytki muszą być uzupełniane. Wytworzony w procesie kompostowania humus wykazuje się, w zależności od kompostowanych materiałów znaczącą zawartością azotu, potasu, fosforu i wapnia. Kompost stanowi doskonały nawóz dla roślin.

 

JAK ZAŁOŻYĆ KOMPOSTOWNIK

 

Zakładanie kompostownika powinno odbywać się od wiosny do jesieni  tylko wtedy, gdy temperatura jest dodatnia. Na kompostownik wystarczy około 4-5 m2 zacisznej, częściowo zacienionej części ogrodu. Zakątek powinien być osłonięty od wiatru i gorącego słońca. Powinniśmy również zadbać o to, by kompostowany materiał miał bezpośredni kontakt z podłożem. Brak takiego dostępu spowolni proces mineralizacji. Aby kompostownik spełniał swoją rolę, powinien umożliwiać dobre przewietrzanie warstw masy kompostowej i  odprowadzanie nadmiaru wilgoci. Kompostownik powinien posiadać przykrywę. Dobrze gdyby jedna ze ścian pozwoliła się wyjmować lub przesuwać. Wtedy łatwo przerobiony kompost wyjmować.
Prosty kompostownik możemy wykonać z cegieł lub okorowanych i zaimpregnowanych żerdzi . Najpierw wkopujemy w ziemię cztery elementy narożne, a następnie, w miarę napełniania przestrzeni, na przemian układamy deski poziome. Między deskami powinniśmy pozostawić wąskie szpary, tak by powietrze miało dostęp do każdej z warstw pryzmy.  Są też gotowe kompostowniki wykonane z plastiku. Ich zaletą jest większa estetyka, utrzymanie kompostu w uporządkowanej formie, oraz zabezpieczenie kompostowanego materiału przed wiatrem i wysuszaniem przez promienie słoneczne.

 

CO MOŻNA KOMPOSTOWAĆ

 

Do kompostowania z powodzeniem wykorzystać możemy , skoszoną trawę, gałązki, a także odpadki organiczne poprawiające cyrkulację powietrza w pryzmie. Wykorzystać możemy również drewno, pod warunkiem, że dobrze je rozdrobnimy. Wykorzystać możemy zdrowe resztki roślinne, chwasty , liście i popiół drzewny, resztki jedzenia, obierki owoców i warzyw, oraz fusy po kawie , herbacie. Kompostować możemy niemal wszystkie substancje organiczne, pod warunkiem, że nie są skażone lub toksyczne. Absolutnie nie powinniśmy dodawać do kompostu resztek nieorganicznych. Do pryzmy nie powinniśmy dodawać również resztek roślin porażonych przez choroby, chorych owoców, łętów z pomidorów, materiałów nierozdrobnionych oraz związków wapnia, przyspieszających wprawdzie rozkład substancji organicznej ale pozbawiających ją bardzo potrzebnego azotu. Unikajmy również układania zbyt grubych warstw. Kompostu nie powinniśmy umieszczać w dołach lub zbiornikach betonowych.
Musimy pamiętać o konieczności przerabiania pryzmy kompostowej, co około dwa miesiące. Tylko wtedy procesy rozkładu będą zachodziły prawidłowo, a kompost będzie dojrzewał. Przerabianie to po prostu przemieszczanie warstw kompostu w taki sposób, by warstwy wierzchnie znalazły się pod spodem. Taki zabieg ma na celu stworzenie korzystnych warunków rozwoju dla drobnoustrojów. Do przyspieszenia kompostowania można użyć rewelacyjnego produktu firmy "
Biopon” - to odpowiednio dobrane mikroorganizmy tworzące w procesie rozkładu jednolitą masę kompostową o wysokiej żyzności hamujące jednocześnie powstawanie szkodliwych związków i patogenów.

 

KIEDY STOSOWAĆ UZYSKANY KOMPOST

 

Kompost najlepiej zastosować jesienią. W pełni dojrzały wkopujemy w glebę na głębokość około 30 centymetrów. Natomiast jeszcze nie w pełni dojrzały pozostawiamy na okres zimy na powierzchni gleby, a wkopujemy dopiero wiosną. Kompost możemy stosować bez żadnych obaw i ograniczeń ilościowych do nawożenia gleby. W przeciwieństwie do nawozów syntetycznych i obornika, kompost nie stwarza żadnego zagrożenia przenawożenia lub zatrucia środowiska. Za to ogromnie zwiększy  urodzajność plonów oraz pozwoli na rekultywację ubogiej w składniki odżywcze i mineralne zanieczyszczonej gleby.


[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )