Biuro Zarządu będzie czynne:

w środę 27-go czerwca w godz. 17:00-18:00

oraz

w środę 11-go lipca w godz. 17:00-19:00

 

 

 

 W sytuacjach awaryjnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: rodnarwik@wp.pl

 

W sobotę 9-go czerwca

w godzinach 12: 00 -17: 00

nastąpi przerwa w dostawie wody ze względu na płukanie instalacji.

Biuro Zarządu będzie otwarte w środę 13-go czerwca w godzinach 17:00-19:00

 W sytuacjach awaryjnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: rodnarwik@wp.pl

W związku z zapowiedzianą kontrolą Wydziału Ochrony Środowiska wraz ze Strażą Miejską dotyczącą zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne, Zarząd ROD „NARWIK” zwraca się z prośbą do działkowców posiadających szamba o dostarczenie kopi atestu, oraz potwierdzeń na wywóz nieczystości.

Zakaz używania wody do celów spożywczych

UWAGA!!!!

zakaz używania wody do celów spożywczych,

nawet po przegotowaniu nie nadaje się do spożycia.

 

 

 

Zakaz przebywania na działce osób trzecich

Na terenie działki obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób postronnych, bez obecności właściciela.

 

Zgodnie z Regulaminem na terenie działek ROD obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz wynajmowania części lub całej działki.

 

Wynajmowanie działki osobom trzecim, czerpania korzyści materialnej z udostępniania altan, kwalifikuje się do wypowiedzenia umowy dzierżawy.

Zrób dla ziemi coś dobrego, oddziel suche od mokrego,
                                                                        UWAGA !!!
Od 01 lipca 2016r
zmiany w segregacji odpadów.
Segregowanie odpadów nie jest trudne, potrzebne są tylko trzy pojemniki i dobre chęci.
Segreguj odpady na mokre i suche, oraz surowce, zostań ekologiem, zacznij od własnych śmieci. Od lipca w Gdańsku opłaty za wywóz nieczystości wzrasta, w związku z czym decydujemy się na selektywną zbiórkę odpadów, pozwoli nam to utrzymać opłaty w dotychczasowej wysokości. Jednak udział w tym pilotażowym programie będą musieli brać wszyscy.
- segregujmy odpady
- wrzucajmy surowce do przeznaczonych na nie pojemników
- kompostuję odpady zielone

Czy segregujesz odpady?

System dualny doskonale odzwierciedla hasło: "Oddziel mokre od suchego. Zrób dla ziemi coś dobrego". Segregacja wcale nie jest trudna, a w znacznym stopniu pomoże zadbać o czystość naszego środowiska. Dzięki temu pozyskujemy bowiem surowce wtórne, większa ilość odpadów trafia do recyklingu, ograniczamy ilość odpadów trafiających do składowania, przez co zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza wody czy gleby, oszczędzamy też zasoby surowców naturalnych, energię i pieniądze.

Co oznacza dla działkowiczów wprowadzenie systemu? Co zrobić, żeby selektywna zbiórka była jak najmniej uciążliwa?

System wymaga głównie zmiany nawyków. Gromadzone dotychczas w jednym koszu odpady wrzucać będziemy do trzech pojemników, dzieląc je na mokre i suche i surowce.


 Niebieski jest do makulatury,  zielony - szkło, żółty - tworzywa sztuczne.

System dualnej segregacji odpadów w Gdańsku wdrażany jest od 2010 roku. Cały Gdańsk tym systemem był objęty w 2013 roku.

Odpady mokre są to takie, które ulegają biodegradacji i nadają się do kompostowania, czyli m.in. resztki żywności, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, mokry, zabrudzony papier, trawa liście gałęzie - Większość tych rzeczy powinna trafić na działkowe kompostowniki.

Odpady suche są to m.in. puszki metalowe, kartony po mleku i sokach, pojemniki z resztkami jedzenia, pojemniki po kosmetykach, tubki po paście, fajans, pampersy, tekstylia oraz odpady opakowaniowe takie jak: papier, szkło i tworzywa sztuczne, które nadal należy segregować do pojemników kolorowych.

By ułatwić gdańszczanom wprowadzenie w swoich gospodarstwach domowych nowego systemu Urząd Miejski w Gdańsku uruchomił specjalną podstronę na stronie internetowej miasta, gdzie znajdują się szczegółowe i pomocne informacje na temat nowego systemu dualnego.

Koszenie trawy

Regulamin ROD   ( czyli ABC Działkowca)

 

Działkowiec oprócz dbania o estetyczny wygląd działki i ogrodu jest również zobowiązany do utrzymywania w czystości alejki oraz rowu melioracyjnego. Szczegółowe określenie zakresu dbałości o aleje i rowy mówi o tym, że działkowiec jest zobowiązany dbać:

- na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach;

- na całej szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

 

 

Trawa po za ogrodzeniem działki powinna być również skoszona przez działkowca.

NAZWY ALEJEK

Prosimy o przekazywanie propozycji nazw alejek w naszym Ogrodzie . 

Propozycje można składać do skrzynki pocztowej przy wejściu do Biura Zarządu , drogą elektroniczną na e-mail  lub sms-em .

 

CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA OGNISK

Nawet 500 złotych mandatu za ognisko w ogrodzie

Ani na terenie ogródków działkowych, ani w ogródkach prywatnych domów nie można palić odpadów zielonych. Co więcej - osobom, które w ten sposób pozbywają się traw i liści grożą mandaty. - Ich wysokość to 50 zł do 500 zł w zależności od skali zjawiska i uciążliwości dla otoczenia - tłumaczy straż miejska. Jeszcze kilka lat temu, prawo zezwalało na palenie ognisk na działkach od października do końca kwietnia, a zakaz obowiązywał tylko od 1 maja do 30 września.
OBECNIE OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA OGNISK.

(Regulamin ROD § 68 ust. 5)
Zgłoś swoją altanę do konkursu krajowego „Wzorowa Altana”!

Zgłoś swoją altanę do konkursu krajowego „Wzorowa Altana”!

Uważasz, że Twoja altana jest na medal? Masz okazję się tym pochwalić, zgłaszając ją do krajowego konkursu pod nazwą „Wzorowa Altana”. W dn. 21 marca br. Prezydium KR PZD podjęło uchwałę o ogłoszeniu konkursu krajowego „Wzorowa Altana”. Jest to konkurs otwarty, do którego mogą zgłaszać się bezpośrednio wszyscy działkowcy z ROD zrzeszonych w PZD. Zgłoszenia można przesyłać do biura KR PZD do dnia 25 maja br.

Zobacz:

 

Wszystkie informacje dostępna na : http://www.gdansk.pzd.pl/

UWAGA

Działkowcy którzy zalegają  z opłatami za zużycie  ENERGII ELEKTRYCZNEJ I WODY  proszeni są o uregulowanie opłat.

Brak wpłaty skutkuje otrzymaniem WEZWANIA DO ZAPŁATY, wraz z odłączeniem mediów, natomiast ponowne przyłączenie generować będzie dodatkowe opłaty.

 

(Opłaty należy regulować w przypadku gdy od ostatniej wpłaty zużyto przynajmniej 100kwh)

 

  

dla przypomienia - Regulamin ROD

§ 9

 1. Działkowiec ma w szczególności obowiązek:

  1. przestrzegać ustawę,

  2. przestrzegać regulaminu i statutu PZD w zakresie określonym w ustawie,

  3. użytkować działkę zgodnie z ustawą i regulaminem,

  4. działać w interesie ROD,

  5. uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminie przez nie ustalonym, a w przypadku zwłoki - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,

  6. aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,

  7. otaczać opieką mienie ROD.

Konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych na terenach ROD

Ustawa Prawo wodne definiuje rowy melioracyjne jako sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy. Najważniejszą funkcją rowów melioracyjnych na terenach ROD jest ochrona działek przed ich zalaniem.

 Zgodnie z obowiązującym wszystkich działkowców § 84 Regulaminu PZD działkowiec oprócz dbania o estetyczny wygląd działki i ogrodu jest również zobowiązany do utrzymywania w czystości alejki oraz rowu melioracyjnego.

 

Szczegółowe określenie zakresu dbałości o aleje i rowy mówi o tym, że działkowiec jest zobowiązany dbać na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach lub na całej szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

Może dojść do sytuacji, że w sposób niezawiniony przez działkowca, wskutek przypadku lub działania osób trzecich, wystąpi na danym terenie przeszkoda powodująca zmianę w odpływie wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić o tym Zarząd Ogrodu i/lub gospodarza Ogrodu.

Niestety zdarza się i tak, że działkowcy zamiast dbać o rowy zasypują je trawą czyniąc z nich kompostowniki, nasadzają w nich intensywnie rozrastające się rośliny.

stan licznika energii elektrycznej

Zarząd Rod Narwik przypomina o konieczności podania wskazań licznika energii elektrycznej na koniec każdego miesiąca.

aktualizacja danych

W celu ułatwienia kontaktu z Państwem

prosimy o przesłanie aktualnych adresów email na adres: rodnarwik@wp.pl

w temacie prosimy wskazać nr działki

zagospodarowanie działek

 Każdy Działkowicz zobowiązany jest do utrzymania swojej działki w czystości.

 

Działka nie może być zarośnięta aby nie zachwaszczała działki innym działkowiczom w  ROD „Narwik”. 

 

Zagospodarowanie działki musi być zgodne z Regulaminem i Statutem PZD  tyczy się to głównie Altan ogrodowych.

 

 

 

PARKOWANIE NA ALEJKACH I CHODNIKACH

 

ROZDZIAŁ IX

Zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego

 

§ 97

Zarząd zobowiązany jest zapewnić funkcjonalność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).

 

W związku z powyższym prosimy nie parkować samochodów na alejkach i chodnikach .

Samochód należy parkować w miejscach do tego przeznaczonych np.;

Parking , droga główna lub na swojej działce.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )