ZAMKNIĘCIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

nastąpi dnia 17.11.2018r. sobota

 

Po zamknięciu sieci na okres zimowy należy: otworzyć wszystkie zawory przed i za wodomierzem, oraz zabezpieczyć wodomierz przed mrozem.

 

Demontaż wodomierza na zimę będzie możliwy po zamknięciu głównej sieci wodociągowej tj dnia 17.11.2018r.

 

Wymontowanie wodomierza należy bezwzględnie zgłosić do Biura Zarządu.

 

Ponownego odbioru i zaplombowania wodomierza dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez Zarząd na koszt użytkownika działki.

 

Wiosną przed napełnieniem głównej sieci wodociągowej w  terminie podanym przez Zarząd należy zamknąć zawory przed i za wodomierzem.

Zarząd ROD „NARWIK"

Biuro Zarządu będzie czynne:

w środę 7-go listopada

w godz. 16:30-17:30

 

 

 W sytuacjach awaryjnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: rodnarwik@wp.pl

 

Działkowiec zobowiązany jest:

 

1)         dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

2)         utrzymywać w czystości drogi, aleje oraz rowy melioracyjne przylegające do działki

 

W związku z zapowiedzianą kontrolą Wydziału Ochrony Środowiska wraz ze Strażą Miejską dotyczącą zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne, Zarząd ROD „NARWIK” zwraca się z prośbą do działkowców posiadających szamba o dostarczenie kopi atestu, oraz potwierdzeń na wywóz nieczystości.

Zakaz przebywania na działce osób trzecich

Na terenie działki obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób postronnych, bez obecności właściciela.

 

Zgodnie z Regulaminem na terenie działek ROD obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz wynajmowania części lub całej działki.

 

Wynajmowanie działki osobom trzecim, czerpania korzyści materialnej z udostępniania altan, kwalifikuje się do wypowiedzenia umowy dzierżawy.

Koszenie trawy

Regulamin ROD   ( czyli ABC Działkowca)

 

Działkowiec oprócz dbania o estetyczny wygląd działki i ogrodu jest również zobowiązany do utrzymywania w czystości alejki oraz rowu melioracyjnego. Szczegółowe określenie zakresu dbałości o aleje i rowy mówi o tym, że działkowiec jest zobowiązany dbać:

- na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach;

- na całej szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

 

 

Trawa po za ogrodzeniem działki powinna być również skoszona przez działkowca.

NAZWY ALEJEK

Prosimy o przekazywanie propozycji nazw alejek w naszym Ogrodzie . 

Propozycje można składać do skrzynki pocztowej przy wejściu do Biura Zarządu , drogą elektroniczną na e-mail  lub sms-em .

 

CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA OGNISK

Nawet 500 złotych mandatu za ognisko w ogrodzie

Ani na terenie ogródków działkowych, ani w ogródkach prywatnych domów nie można palić odpadów zielonych. Co więcej - osobom, które w ten sposób pozbywają się traw i liści grożą mandaty. - Ich wysokość to 50 zł do 500 zł w zależności od skali zjawiska i uciążliwości dla otoczenia - tłumaczy straż miejska. Jeszcze kilka lat temu, prawo zezwalało na palenie ognisk na działkach od października do końca kwietnia, a zakaz obowiązywał tylko od 1 maja do 30 września.
OBECNIE OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA OGNISK.

(Regulamin ROD § 68 ust. 5)

UWAGA

Działkowcy którzy zalegają  z opłatami za zużycie  ENERGII ELEKTRYCZNEJ I WODY  proszeni są o uregulowanie opłat.

Brak wpłaty skutkuje otrzymaniem WEZWANIA DO ZAPŁATY, wraz z odłączeniem mediów, natomiast ponowne przyłączenie generować będzie dodatkowe opłaty.

 

(Opłaty należy regulować w przypadku gdy od ostatniej wpłaty zużyto przynajmniej 100kwh)

 

  

PARKOWANIE NA ALEJKACH I CHODNIKACH

 

ROZDZIAŁ IX

Zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego

 

§ 97

Zarząd zobowiązany jest zapewnić funkcjonalność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).

 

W związku z powyższym prosimy nie parkować samochodów na alejkach i chodnikach .

Samochód należy parkować w miejscach do tego przeznaczonych np.;

Parking , droga główna lub na swojej działce.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )